Slezkoostravský hrad

Historia i współczesność

Pierwsza pisemna wzmianka o zamku pochodzi z 2 sierpnia 1297 r. kiedy to biskup ołomuniecki Dětřich z Hradca zawarł w obecności księcia opolskiego Bolesława porozumienie z księciem cieszyńskim Mieszkiem o granicy polsko-morawskiej. Uzgodniono, że obie strony postawią na swoich brzegach Ostrawicy słupy graniczne, które będą wyznaczać granicę także w przyszłości, w przypadku zmiany biegu rzeki.

W 1508 roku Jan Sedlnický z Choltic nabył zamek i całą okoliczną posiadłość, które kupił od Wacława Hřivnáča za 5330 węgierskie guldeny. W latach trzydziestych i czterdziestych XVI wieku Jan Sedlnický zlecił przebudowę zamku na renesansowy pałac. Do oryginalnych murów została dodana armatnia baszta, część pałacową rozbudowano o budynki mieszkalne i gospodarcze oraz wybudowano kaplicę pałacową i salę rycerską.

Pałac bardzo ucierpiał podczas wojny trzydziestoletniej - spustoszyli go Włosi, Duńczycy i Szwedzi. W latach 60-tych XVII wieku pałac został nawet przebudowany na fortecę wojskową przeciwko zagrożeniu ze strony tureckiej, ale ostatecznie twierdza nie była potrzebna.

W 1714 roku pałac i posiadłości kupił znany austriacki dowódca wojskowy i dyplomata hrabia Jindřich Vilém Wilczek (Heinrich von Wilczek ). W 1763 roku odkryto w Śląskiej Ostrawie węgiel, a w 1787 r. Hrabia František Josef Wilczek rozpoczął regularne wydobycie. Górnictwo szybko przyczyniło się do  zniszczenia budynków pałacowych. Według zachowanej relacji z 1804 roku pałac był prawie opuszczony. W 1840 r.  doszło do pożaru podwórza gospodarskiego, który przypuszczalnie uszkodził także pałac, określany już wówczas jako ruina z biurami i mieszkaniami. Miejsce oryginalnej sali zostało wykorzystane do rozbudowy browaru pałacowego. Podczas rozbiórki sali rycerskiej prawdopodobnie została odkryta piwnica z kamiennym stołem i ławkami, żelaznymi strzałami, mieczami itp.

 

W 1940 roku okolice zamku nawiedziła powódź. Do zniszczenia zamku przyczyniło się także bombardowanie lotnicze Ostrawy w 1944 roku. Bomby spadły w pobliżu pałacu i zniszczyły jego pozostałą część. Po wyzwoleniu w 1945 r. na mocy dekretów nacjonalizacyjnych państwo przejęło administrację pałacem i pozostały majątek rodziny Wilczków. Ruiny pałacu były własnością kopalni Trojice aż do 1958 roku, kiedy to pałac został przejęty przez Okręgowy Komitet Narodowy w Ostrawie. Wydobycie węgla pod pałacem trwało aż do początku lat sześćdziesiątych XX wieku. W rezultacie zamek zapadł się o 16 metrów.

W 1998 roku miasto Ostrawa skorzystało z prawa pierwokupu i nabyło zamek. Administrację powierzono firmie Ostravské výstavy (obecnie Černá louka). Po niezbędnej przebudowie zamek został udostępniony do zwiedzania w 2004 roku. Do dziś zachowały się tylko ruiny części pałacu zamkowego, niewielka część muru obronnego oraz renesansowa brama wjazdowa z wieżą. Z pałacu nie zachował się żaden budynek.

Po odbudowie Zamek Śląskoostrawski stał się jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Ostrawie. Na zamku i w jego otoczeniu odbywają się niezliczone wydarzenia kulturalne i towarzyskie, takie jak Majáles, Letni Festiwal Szekspirowski, Jazz Open i wiele innych. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu popularnych ścieżek rowerowych zamek ma stać się poszukiwanym celem wycieczek, oferującym zwiedzającym nie tylko wypoczynek, ale także spojrzenie na historię Ostrawy na atrakcyjnych wystawach.

Černá louka Vyhlídková věž nové radnice Ostrava
Ostravainfo Visitostrava Ostravacard Loděnice Ostrava

© 2019 - 2024 Černá louka s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů