Slezkoostravský hrad

Historie a současnost

První písemná zmínka o hradu pochází z 2. srpna 1297, kdy zde olomoucký biskup Dětřich z Hradce uzavřel za přítomnosti opolského knížete Boleslava dohodu s těšínským knížetem Měškem o polsko-moravské hranici. Bylo ujednáno, že obě strany postaví na svých březích Ostravice hraničníky, které budou určovat hranici i do budoucna, v případě změny toku řeky.

Roku 1508 získal hrad a celé zdejší panství Jan Sedlnický z Choltic, který jej zakoupil od Václava Hřivnáče za 5 330 uherských zlatých. Během 30. a 40. let 16. století nechal Jan Sedlnický přestavět hrad na renesanční zámek. Původní hradby byly doplněny o dělovou baštu – v severní části ohradní zdi se dodnes zachovaly střílny. Palácová část byla rozšířena o obytné a hospodářské budovy. Byla postavena zámecká kaple a rytířský sál.

Zámek velmi poznamenala třicetiletá válka – byl zpustošen Italy, Dány a Švédy. V 60. letech 17. století byl zámek dokonce přestavěn na vojenskou pevnost proti tureckému nebezpečí, ale pevnosti nakonec nebylo potřeba.

Roku 1714 koupil zámek s panstvím známý rakouský vojevůdce a diplomat, hrabě Jindřich Vilém Wilczek. Po objevu uhlí v roce 1763 se Wilczkové stali uhlobarony a rozhodli se i pro devastaci zámku, který tak jako tak těžba uhlí poznamenala. Podle dochované zprávy z roku 1804 byl zámek téměř pustý. Roku 1840 došlo k požáru hospodářského dvora, který údajně poničil i zámek – už v této době byl popisován jako zřícenina s kancelářemi a byty. Místo původního sálu bylo využito pro rozšíření zámeckého pivovaru. Při bourání rytířského sálu bylo údajně objeveno sklepení, kde byl kamenný stůl a lávky, železné šípy, meče apod.

Devastaci zámku podpořilo také letecké bombardování Ostravy v roce 1944. Bomby dopadly v těsné blízkosti zámku a narušily jeho zbývající část. Roku 1940 navíc oblast zasáhla povodeň. Po osvobození v roce 1945 převzal správu zámku a ostatního majetků Wilczků na základě znárodňovacích dekretů stát. Zřícenina zámku byla v majetku dolu Trojice až do roku 1958, kdy zámek převzal Obvodní národní výbor v Ostravě. Dolování pod zámkem pokračovalo až do počátku 60. let 20. století. Hrad v důsledku toho poklesl o 16 metrů.

Roku 1998 město Ostrava využilo svého předkupního práva a hrad získalo do svého majetku. Jeho správou byla pověřena společnost Ostravské výstavy (dnes Černá louka). Po nezbytné rekonstrukci byl hrad v roce 2004 zpřístupněn veřejnosti. Do dnešní doby se zachovala pouze zřícenina části hradního paláce, malá část hradebního opevnění a vstupní renesanční brána s věží. Ze zámku se nedochovala žádná stavba.

Po rekonstrukci se Slezskoostravský hrad stal jedním z nejoblíbenějších ostravských turistických cílů. Na hradě i v jeho okolí probíhá nespočet kulturních a společenských akcí, jako například Majáles, Festival v ulicích, Letní shakespearovské slavnosti, Jazz Open a mnoho dalších. Díky své poloze na průsečíku oblíbených cyklostezek je hrad předurčen k tomu, aby se stal vyhledávaným výletním místem nabízející návštěvníkům nejen odpočinek, ale také pohled do ostravské historie v atraktivních expozicích.

Slezskoostravský hrad je zařazen do projektu Ostravacard, karty plné výhod. Více na www.ostravacard.eu.

Slezskoostravský hrad

V průvodcích, v encyklopediích, mapách a snad aspoň v paměti některých lidí mám jméno: Slezskoostravský hrad. Ale přijde mi, že nijak zvlášť vážně brán nejsem. Jako by snad Ostrava ani neměla minulost, jako by snad vlastně vznikla až s uhlím a železem...

 

SEZÓNA 2020 NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ    

  • Nové hradní expozice.
  • Od 19.6. 2020 ŽIVÉ kulturní akce opět na hradě. 

 

Sledujte nás a dozvíte se více!

Černá louka Vyhlídková věž nové radnice Ostrava
Ostravainfo Visitostrava Ostravacard

© 2019 - 2020 Černá louka s.r.o.