Slezkoostravský hrad

Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty

Slezskoostravský hrad ve spolupráci s týmem Davida Majera zve na unikátní expozici nabízející procházku dějinami Starého světa podél dálkových obchodních cest – Hedvábné cesty od Středomoří až po Čínu a Jantarové stezky od Skandinávie po Jaderské moře, která nás provede téměř 3000 lety světové historie.

Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty je první a unikátní muzeum programově zaměřené na prezentaci legendárních dálkových obchodních tras. Těšit se můžete na výjimečné, neznámé a dosud nevystavené originální artefakty převážně ze soukromých sbírek, které dokumentují život na dálkových cestách, jimž je muzeum věnováno. Ostrava se tak stává dějištěm světových dějin, neboť tyto cesty byly pro Starý svět životně důležité.

Veřejnosti představíme také původní a originální rekonstrukční kresby, atraktivní hmotové modely a virtuální animace. Součástí expozic je model Slezskoostravského hradu vycházející z jeho podoby v 19.století. V průběhu roku budou probíhat akce pro školy, happeningy pro rodiny s dětmi, přednášky a komentované prohlídky. 

Tematické rozdělení expozic Muzea:

  • Ostrava na Jantarové stezce v době římské a ve středověku
  • Křižovatky dálkových cest I – Aquileia
  • Slezskoostravský hrad a hrady Moravské brány
  • Počátky Hedvábné cesty (klasické Řecko, Skythové, starověká Čína)
  • Křižovatky dálkových cest II – Pontská Olbia
  • Hedvábná cesta (Římská říše a její provincie, mincovní poklady Středního východu, Vikingové, kočovníci eurasijských stepí, Velká čínská zeď ad.)
  • Křižovatky dálkových cest III – Konstantinopol 

Muzeum v Toulavé kameře.

Komentované prohlídky expozice pro skupiny nad 15 osob lze rezervovat na telefonním čísle 734 679 265.

 

​Projekt byl realizován v roce 2019 za podpory Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje. Děkujeme!


Černá louka Vyhlídková věž nové radnice Ostrava
Ostravainfo Visitostrava Ostravacard Byty Ostrava !!! Loděnice Ostrava

© 2019 - 2021 Černá louka s.r.o.