Slezkoostravský hrad

Jantarová stezka

Odborná výstava organizovaná Muzeem Jantarové stezky a Hedvábné cesty v Ostravě a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. v Olomouci navazuje na stálou expozici Muzea Jantarové stezky a Hedvábné cesty věnovanou Jantarové stezce nacházející se ve věži hradu. 

Město Ostrava na moravské straně i hrad na protějším slezském břehu byly postaveny na důležité křižovatce několika pravěkých a středověkých větví Jantarové stezky a západo-východních dálkových cest vedoucích až do Orientu. Zatímco muzejní expozice pracuje s tímto faktem z kulturně historického hlediska, připravovaná výstava, Jantarová stezka, bude představovat nezvratný exaktní důkaz této skutečnosti.

Expozice je tvořena infopanely se zcela novými a převratnými informacemi získanými nejmodernějšími archeologickými metodami, dále vybranými archeologickými nálezy a 3D modely dvou významných pravěkých a raně-středověkých hradišť nacházejících se v Moravskoslezském kraji, Chotěbuz-Podobora a Landek, a jednoho středomoravského oppida, Staré Hradisko. 

KDY: od 26.9. 2019 do 5.1. 2020, Provozní doba výstavy se řídí návštěvní dobou hradu.

KDE: sklepení paláce Slezskoostravského hradu 

VSTUPNÉ: zdarma, návštěvník zaplatí pouze vstupné na hrad

Kontaktní osoba pro informace týkající se Muzea Jantarové stezky a Hedvábné cesty a výstavy Jantarová stezka: PhDr. David Majer, +420 734 679 265, david.majer@seznam.cz.

Výstava je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury. Děkujeme!

  


Ke stažení:

Slezskoostravský hrad

V průvodcích, v encyklopediích, mapách a snad aspoň v paměti některých lidí mám jméno: Slezskoostravský hrad. Ale přijde mi, že nijak zvlášť vážně brán nejsem. Jako by snad Ostrava ani neměla minulost, jako by snad vlastně vznikla až s uhlím a železem...

 

PODZIM 2019 NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ V NOVÉM   

  • Od 28.6. Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty 
  • Od 26.9. 2019 do 5.1. 2020 odborná výstava Janatarová stezka

 

Sledujte nás a dozvíte se více!

Slezskoostravský hrad Černá louka Ostravainfo