Slezkoostravský hrad

Vliv Haličanů na demografický rozvoj Ostravy

Přednášející je Mgr. Hana Šústková, PhD. - ředitelka Archivu města Ostravy

Během 19. století se počet obyvatel Ostravy zmnohonásobil. Z malého moravského městečka při zemské hranici se Slezskem, které ještě v roce 1848 obývalo necelých 3000 usedlíků se během několika desítek let stalo třetí největší město českých zemí. Za touto proměnou byl rozvoj zdejšího hornictví a železářského průmyslu, které poskytly pracovní příležitosti desítkám tisíc lidí. Ti přišli ze všech koutů habsburské monarchie i ze zahraničí. Nejmocnější vlna migrantů zamířila na Ostravsko z Haliče. Jejich příliv se neprojevil pouze ve vzestupu výroby průmyslových podniků ve zdejším regionu, ale naprosto bezprecedentně ovlivnil sociokulturní klima Ostravska.

Kdo byli Haličané, proč sem přišli, co se s nimi dále stalo, to vše bude námětem přednášky.

Přednáška se uskuteční v malém sále. Před přednáškou si můžete prohlédnout prostory hradu.

 

Vstupné:

V rámci vstupného na Slezskoostravský hrad.


Kontakty:

Specialista - výstavy a edukace

Mgr. Lukáš Czopik
T: +420 724 824 398
E: lukas.czopik@slezskoostravskyhrad.cz

Černá louka Vyhlídková věž nové radnice Ostrava
Ostravainfo Visitostrava Ostravacard Loděnice Ostrava

© 2019 - 2024 Černá louka s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů