Slezkoostravský hrad

Komunita a obraz - Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě a jeho malířská výzdoba

Přednášející je Doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy, katedra dějiny umění, specializuje se na vizuální kulturu pozdního středověku a křesťanskou ikonografii

Přednáška představí v kontextu nejstarších dějin Moravské Ostravy stavební dějiny a zejména malířskou výzdobu farního kostela sv. Václava. Zaměří se hlavně na monumentální malbu z poloviny 16. století, která zobrazuje zcela jedinečnou alegorii Starého a Nového zákona vycházející z náboženských témat rezonujících v německé reformaci. Objednavatelem a konceptorem malby byl patrně tehdejší ostravský farář Gitorius, který potřeboval oslovit věřící několika konfesí docházejících do ostravského farního kostela. Ostravská alegorie tak představuje nejen v kontextu českých zemí unikátní nad-konfesijní obraz dokládající náboženskou toleranci i soužití různých komunit v Moravské Ostravě 16. století.

Přednáška se uskuteční v malém sále. Před přednáškou si můžete prohlédnout prostory hradu.

Vstupné:

V rámci vstupného na Slezskoostravský hrad.


Kontakty:

Specialista - výstavy a edukace

Mgr. Lukáš Czopik
T: +420 724 824 398
E: lukas.czopik@slezskoostravskyhrad.cz

Černá louka Vyhlídková věž nové radnice Ostrava
Ostravainfo Visitostrava Ostravacard Loděnice Ostrava

© 2019 - 2024 Černá louka s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů