Slezkoostravský hrad

Výstava spolku Bottega

Přijďte se podívat na výstavu spolku Bottega, který sdružuje zájemce o výtvarné umění a výtvarnou tvorbu.

  • 10. říjen - 05. listopadu 2023

Spolek byl založen v roce 2002, nejprve jako občanské sdružení, později legislativní změnou do současné podoby jako spolek. Spolek je otevřený všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Pořádá pravidelná setkávání s dětmi školního věku, ale i se zájemci z řad dospělých amatérských i profesionálních umělců.

Tato výstava je ukázkou tvorby dospělých spolku Bottega. Jedná se o výběr prací na posledních pět let činnosti. Výstava je ukázkou různých přístupů k výtvarné práci jednotlivých autorů, jejich výtvarnému vnímání a využití různých výtvarných technik.

Můžete si prohlédnout práce sedmi výtvarníků: Aleny Mášové, která se presentuje olejomalbami, Ing. Martiny Krumniklové která vystavuje malby pastelem a malbu akvarelem, Mgr. Hany Krejčové s jejími akrylovými malbami, Mgr. Petry Procházkové která vystavuje kombinované techniky spojené s malbou olejem a akrylem, Jany Zikmundové která vystavuje kresby, Mgr. Hany Velkoborské s kresbou pastelem a Mgr. Evy Rozprýmové se souborem prací v kresbě a malbě olejem a akrylem. Tématická různost a různost výtvarných stylů, kterými tyto výtvarnice pracují ukazuje na šířku, jakou jsou jednotlivá témata chápána a zároveň na volnost jejich tvorby a výtvarného výrazu.

Příjemný zážitek při návštěvě této výstavy přeje,

za spolek Bottega Vladimír Harman

Vstupné:

V rámci vstupného na hrad.


Kontakty:

Koordinátorka výstavy

Mgr. Krista Balcar
T: +420 724 166 928
E: krista.balcar@slezskoostravskyhrad.cz

Černá louka Vyhlídková věž nové radnice Ostrava
Ostravainfo Visitostrava Ostravacard Loděnice Ostrava

© 2019 - 2024 Černá louka s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů