Slezkoostravský hrad

Tomáš Záborec - Dřevomalba

Výstava obrazů na dřevěných a starých předmětech autora Tomáše Záborce

  • 21. září - 05. listopadu 2023

Tomáš Záborec se již mnoho let věnuje vytváření obrazů na dřevěném podkladu, které pro zjednodušení nazývá dřevomalby. 

Jeho metoda práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. Tento způsob tvorby tak umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů – možnost seznámit se s obrazem dotykem evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa.

Tomáš Záborec chce na vystavovaných dílech vytvářet dojem vývoje, růstu a neukončenosti. Vznikají tak vícedílné obrazy „na pokračování“, ke kterým se dle možností vrací a rostou dál.

Jindy autor nemá chuť pokračovat, ale chce zkusit zvolené téma vidět a ztvárnit jinak – proto jsou na některých dřevomalbách stejné názvy, doplněné jen o pořadové číslo.

Autor se nikdy nepouští „do křížku“ s přírodou. Ke zvolenému tématu, krajinnému motivu či přírodnímu detailu přistupuje s úctou. Tak vyvolává v lidech, kteří vnímají jeho obrazy, pocit, že jsou součástí přírody. Snaží se, aby z obrazu čišel chlad, voněla tráva, fičel vítr a škála těchto vjemů je nekonečná.

Pokud návštěvník z výstavy odejde s pocitem, že viděl přírodu v jemu důvěrné známé a blízké podobě, pak je autor tomu cíli blíže.

Vstupné:

V rámci běžného vstupného na hrad.


Kontakty:

Kurátorka výstav
Krista Balcar

krista.balcar@slezskoostravskyhrad.cz

 

Černá louka Vyhlídková věž nové radnice Ostrava
Ostravainfo Visitostrava Ostravacard Loděnice Ostrava

© 2019 - 2024 Černá louka s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů