Slezkoostravský hrad

Stejnokroje a výstroj legionářů

Českoslovenští legionáři na Slezskoostravském hradě - stejnokroje a výstroj legionářů

  • 08. říjen 2022 - 08. ledna 2023

Černá louka ve spolupráci s Československou obcí legionářskou si vás dovoluje pozvat na výstavu zabývající se stejnokroji a výstrojí československých legionářů.

Výstava pečlivě mapuje vývoj od samotného počátku války až do posledních dní více než čtyři roky trvajícího válečného konfliktu. Nejzajímavějším prvkem, který upoutá diváka, jsou nově zpracované rekonstrukce stejnokrojů a výstroje vztahující se ke konkrétním válečným operacím, které naši legionáři prodělávali. Nechybí však ani celá řada zajímavých dobových fotografií přinášejících tak jasný důkaz o té či oné stejnokrojové součástce, nebo části výstroje. Pečlivé popisky snadno uvedou do problematiky a zaujmou tak i laickou veřejnost.

K výstavě Československé obce legionářské zde členové jednoty Ostrava 1 zajišťují také doprovodný program v podobě tematických přednášek (program najdete vždy v seznamu akcí).

Od 10. prosince je výstava doplněna o vánoční pohlednice a fotografie z legií. V sobotu 10. 12. od 12 do 16 hodin bude navíc doprovázena živým povídáním členů Čsl. obce legionářské - Jednoty Ostrava o legionářských Vánocích a stejnokrojích.

Sledovat můžete FB profil Československé obce legionářské a jejich webové stránky.

Vstupné:

Výstava je přístupná v rámci běžného vstupného na hrad.


Kontakty:

Organizátorem výstavy je Československá obec legionářská ve spolupráci se společností Černá louka.

Černá louka Vyhlídková věž nové radnice Ostrava
Ostravainfo Visitostrava Ostravacard Loděnice Ostrava

© 2019 - 2024 Černá louka s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů