Slezkoostravský hrad

Oldřich Harok - Obrazy a sochy

Výstava obrazů a soch šenovského rodáka Oldřicha Haroka

  • 30. dubna - 16. říjen 2022

Oldřich Harok patří k výraznům umělcům nejenom svého rodného města, ale i širokého okolí. Jeho cesta k výtvarnému umění nebyla přímá. Vyučil se typografem sazečem v Českém Těšíně, pokračoval studiem na Střední průmyslové škole grafické v Praze a tomuto řemeslu se i dlouhá léta věnoval.

Zlom nastal při jedné z návštěv jižní Moravy, kdy si připomněl léta, kdy docházel na lidovou školu umění. V té době začal znovu malovat. Vznikla celá řada obrazů zachycujících technikouk lité kresby postavy těch nejbližších, i zcela neznámých lidí. V těchto plátnech se představuje i jako typograf, který do obrazové plochy zahrnuje litery, tvořené pomocí tiskařských matric.

Ve druhém, přechodném období, je typický znatelný příklon k abstraktnějšímu způsobu malířského sdělení.  Jeho styl není jednotný, často experimentuje a je zde zřejmý autorův podvědomý příklon k sochařskému mění.

Poslední tvůrčí období Oldřicha Haroka se rozvíjí v intencích abstrakce, která je velmi různorodá. To, že neustále hledá a mění svůj výtvarný projev, je patrné i u umělcových sochařských děl. Pracuje ve dřevě, pálené hlíně, ale i v kameni, ytongu nebo mramoru.

Převzato z textu Gabriely Pelikánové

Obrazy budou vystaveny v hradní galerii, sochařská díla pak nejenom v prostoru hradu, ale i jeho blízkém prostranství. Výstava je průřezem autorovy tvorby.

Výstava je prodloužena do 16. října 2022

Vstupné:

V rámci vstupného na hrad.

Platný ceník najdete zde.


Kontakty:

Kurátorka expozice 

Krista Balcar, +420 724 166 928
krista.balcar@slezskoostravskyhrad.cz

Oldřich Harok
Černá louka Vyhlídková věž nové radnice Ostrava
Ostravainfo Visitostrava Ostravacard Loděnice Ostrava

© 2019 - 2024 Černá louka s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů